ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА

Тема на договора:

ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА (EEOBSS: Education in Earth observation for Bulgarian secondary schools)

 

Ръководител: доц. д-р Лъчезар Филчев

Координатор: маг. Любомира Кралева

 

Необходимостта от образование и повишаване на квалификацията на подрастващото поколение за усвояването на космически данни и продукти, с оглед на тяхното използване за нуждите на икономиката и обществото, бяха подчертани на заседанията на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (26/27 май 2016 г.) и по време на Европейската седмица за космически решения (European Space Solutions), проведена в гр. Хага, Нидерландия. България, като 18-та космическа държава, продължавайки своя път в космическите изследвания, също има амбициите да развие своя космическа икономика. За тази цел на 8 април 2015 г. Министерският съвет на Република България направи историческата крачка с  кооперирането ни с Европейската космическа агенция (ЕКА) по Плана за европейските коопериращи държави (Plan for European Cooperating States - PECS).

 

В резултат от подадено проектно предложение по първата тръжна процедура по PECS (AO/1-8268/15/NL/NDe) за България, обявена на 11 май 2015 г., беше класиран и одобрен за изпълнение проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“ (EEOBSS: Education in Earth observation for Bulgarian secondary schools). Проектът ще бъде изпълнен за две години (07.2016-07.2018 г.). В задачите на проекта влизат редица образователни и медийни мероприятия, целящи достигане на по-широка аудитория от ученици и техните преподаватели. В края на 2016 г., в рамките на ежегодната научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност“ 2016 (Space, Ecology, Safety), ще се проведе работна среща по проекта, на която ще се представят и обсъдят съвременните тенденции в обучението по наблюдение на Земята в средното образование както в европейски, така и в национален мащаб. По проекта ще бъде разработено и издадено адаптирано към българските образователни стандарти съвременно учебно помагало по наблюдение на Земята за българските средните училища. Помагалото ще бъде достъпно и онлайн след регистрация в сайта на проекта през втората половина на 2017 г. както за участващите шест училища в партньорската мрежа на проекта, така и за всички заинтересовани страни. В средата на 2017 г. в гр. София ще бъде проведено лятно училище, целящо запознаване на учениците от средното училище с теоретичните и практическите въпроси на наблюдението на Земята. Всички участници ще получат сертификати. Заключителното събитие по проект EEOBSS (изложба и Ден на отворени врати) ще ознаменува завършването на дейностите по проекта. На него ще бъдат раздадени награди на ученици, учители и ръководства на училища, както и на всички партньори на проекта. Повече информация относно предстоящите събития може да намерите на сайта на проекта (URL: http://eeobss.space), Фейсбук страницата на проекта (URL: https://www.facebook.com/eeobss) или в Туитър (URL: https://twitter.com/eeobss).

 

Български ученици ще се обучават в наблюдение на Земята по проект на Института за космически изследвания и технологии - БАН

 

 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ И УЪРКШОП ПО ПРОЕКТ
„ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА“

От 8 до 12 септември 2017 г. в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград се проведе „Лятно училище EEOBSS“. Целта на лятното училище бе да запознае учениците от българските средни училища с теоретичните и практическите основи на наблюдението на Земята от Космоса, GPS, GNSS и Galileo технологиите и практическите приложения на спътниковите изображения в картографирането на земното покритие, екосистемните услуги и климатичните промени. Инициативата бе открита от директора на 7-мо СУ г-жа Лилия Стоянова, проф. днт Гаро Мардиросян и доц. д-р Лъчезар Филчев. Беше прочетен поздравителен адрес от директора на ИКИТ-БАН чл.-кор. дтн Петър Гецов. Сред официалните гости бяха зам.-кметът по култура и хуманитарни дейности г-жа Христина Шопова и инж. Василиса Павлова - старши експерт в РУО - Благоевград. В продължение на 5 дни преподаватели бяха проф. дтн инж Гаро Мардиросян и доц. д-р Лъчезар Филчев от ИКИТ-БАН, проф. дтн Димитър Димитров от НИГГГ-БАН, д-р Йоанис Манакос (CERTH-ITI, гр. Солун, Гърция) и проф. д-р Райнер Ройтер (OpticSense GmbH, Германия). Всички участници получиха „Сертификат за завършване“. На 13 септември 2017 г. в зала „22-ри септември“ в сградата на община „Благоевград“ се проведе уъркшоп EEOBSS, на който бяха представени и обсъдени текущите тенденции в обучението по наблюдение на Земята в средното училище в Европа и в България.

 

 

 

Партньори:

 

Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) – водеща организация  (URL: http://www.space.bas.bg/Eng/Eng.html)

 

 Marine Physics Group, Institute of Physics (IoP), “Carl Von Ossietzky” Universität Oldenburg (UOL) – гр. Олденбург, Германия. (URL: https://www.uni-oldenburg.de/en/)

 

 Information Technologies Institute (ITI), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – гр. Солун, Гърция. (http://www.iti.gr/iti/index.html)

 

Проектът е финансиран от Правителството на Република България по договор (4000117592/16/NL/NDe) с Европейската космическа агенция (ЕКА) в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS).

 

Мненията, изразени в тази публикация, по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската космическа агенция.


горе