ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


                          

Карта на аерокосмическите полигони на територията на България

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ЗА АЕРОКОСМИЧЕСКИ ПОЛИГОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ*

 

Договор НИК-03/2007 сключен между фонд "Научни изследвания" към МОН и ИКИ – БАН. 2007–2009 г. Договорът се изпълнява съвместно с учени и специалисти от НИМХ-БАН.

Ръководител на договора – ст. н.с. ІІ ст. д-р Евгения Руменина.

 

 

Основна цел на проекта е изграждане на научно-информационен комплекс с тематично-разпределена база от спътникови и подспътникови данни за аерокосмическите полигони на територията на България.

Предмет на дейност на научно-информационния комплекс е: Създаване, развитие, обучение, събиране на тематично-ориентирани данни и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания и мониторинг на околната среда, неблагоприятните и опасни природни и антропогенни процеси и явления.

По програма «Интеркосмос» в началото на 70-те години е изградена мрежа от аерокосмически полигони за провеждане на международни квазисинхронни подспътникови експерименти. За територията на България са определени 7 полигона: Плевен, Шумен, Рила, Пловдив, Източни Родопи, Пчелина и Нови Искър. За тяхното организиране от българска страна е определен ИКИ - БАН. От проведените над 80 подспътникови експерименти е натрупан голям архив от самолетни и спътникови снимки. За да могат те да се интерпретират със съвременните средства на геоинформационните технологии е необходимо да бъдат въведени в тематично-разпределена база данни. Предвижда се базата данни да се допълни със съпътстваща агрометеорологична информация от мрежата на НИМХ – БАН и нови спътникови снимки.

Научно-информационният комплекс ще може да се използва като система, осигуряваща лесен достъп до данните, бързата им визуализация, обработка и анализ. Той ще подпомага научно-изследователската дейност на учените от институтите на БАН, работещи в областта на науките за Земята. Комплексът ще бъде използван и за подобряване обучението на магистри и докторанти в областта на дистанционните изследвания на Земята.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ БАЗАТА ДАННИ (pdf)  

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗИСКВАНЕ НА ДАННИ - Декларация (doc) и Искане (doc)

 

Публикации:

 

*Eugenia Roumenina, Alexanter Gikov, Hristo Lukarski, Vanya Naydenova, Georgi Sotirov, Georgi Jelev, Lachezar Filchev, Lubomira Kraleva, Svetlin Fotev, Margarita Chervenyashka, Peter Dimitrov, Valentin Kazandzhiev, Nedialko Valkov, Establishment of a Scientific-Information Complex for Aerospace Test Sites on the Territory of the Republic of Bulgaria. “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS’2008” with International Participation, 4-7 June 2008, Varna, Bulgaria pp. 106-112, (pdf).